Poroka brez prič

Sklenitev zakonske zveze – Ali se lahko poročiva brez prič?

January 7, 2018 Uncategorized

Odgovor je ja. Družinski zakonik prinaša več novosti glede sklenitve zakonske zveze. Med drugim pri sklenitvi zveze ne bo več nujna navzočnost prič, možna bo sklenitev predporočne pogodbe, starša pa bosta lahko vnaprej izrazila voljo o tem, kdo naj v primeru njune smrti ali trajnejše nezmožnosti skrbi za otroke.

Na področju sklenitve zakonske zveze daje novi zakonik prihodnjima zakoncema na voljo več možnih načinov sklenitve zakonske zveze. Zakonsko zvezo bo tako mogoče skleniti samo pred matičarjem in brez prič. Členi Družinskega zakonika, ki to urejajo, stopijo v veljavo oz. se jih uporablja od 1. januarja 2018 dalje.

Družinski zakonik v 36. členu določa, da je za sklenitev zakonske zveze potrebna navzočnost obeh bodočih zakoncev, matičarja, načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe ali župana in dveh prič. Ne glede na to določbo pa se zakonska zveza lahko sklene samo pred matičarjem, brez navzočnosti prič, v kolikor bodoča zakonca tako želita.

Kaj pa jubilejne poroke?

Po novem so v Družinskem zakoniku urejene tudi t. i. jubilejne poroke, torej ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze.

Zakonca, ki želita ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, se prijavita pri upravni enoti, na območju katere nameravata ponoviti slovesnost. Ponovitev slovesnosti se izvede pred načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo ali županom.

Za ponovitev slovesnosti zakonca krijeta stroške v znesku 170,00 eurov, ne glede na to ali se ponovitev slovesnosti izvede v uradnem prostoru ali zunaj uradnega prostora. Znesek mora biti poravnan najmanj pet dni pred ponovitvijo slovesnosti, sicer se ponovitev slovesnosti ne izvede. 

About the author

admin: