Prijava poroke na matični urad

Sklenitev zakonske zveze – Kako prijaviti poroko na matičnem uradu

June 7, 2016 Uncategorized

Ko se odločata za poroko, je zagotovo eno izmed pomembnejših in prvih opravil izbira datuma poroke. Pri izbiri in ureditvi datuma poroke pa je pomembna lokacija poroke, saj je od tega odvisno to, na kateri upravni enoti bosta morala urediti prijavo za sklenitev zakonske zveze. Seznam vseh upravnih enot si lahko ogledata na sledeči povezavi: http://www.upravneenote.gov.si/

V nadaljevanju je zbranih nekaj informacij o postopku prijave poroke na Upravni enoti Ljubljana. Za sklenitev zakonske zveze se bodoča zakonca prijavita pri Upravni enoti Ljubljana, na okencu Oddelka za matične zadeve Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, v pritličju, kjer dobita tudi podrobnejše informacije o sklenitvi zakonske zveze in o prostih terminih.

Datum sklenitve zakonske zveze izbereta zakonca med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko se bodoča zakonca odločita za prosti termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze.

Za prijavo sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca potrebujeta osebni dokument in navedeta podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Če je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, predloži tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze.

V primeru, da je bodoči zakonec tujec za prijavo potrebuje: potni list, izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan, potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze.

Izpiski in potrdila morajo biti izdani za uporabo v mednarodnem prometu, torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik. Izpiski so lahko izdani na mednarodnem obrazcu, če je država podpisnica Pariške ali Dunajske konvencije. Izpiski in druge listine ne smejo biti starejši od šest mesecev, razen če so listine izdane v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa. Če bodoči zakonec ali priča ne razume slovenskega jezika mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.

Na območju Upravne enote Ljubljana je kot uradni prostor za sklenitev zakonske zveze določena poročna soba, v prostorih Izpostave Bežigrad, Linhartova 13, v sobi številka 213 in sicer:

  • v sredo od 12:00 do 17:00 ure
  • v petek od 9:00 do 11:00 ure
  • v soboto od 10.00 do 18.30 ure

Upravna enota lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov v primeru opravičljivih razlogov, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (na primer huda bolezen). Taka sklenitev zakonske zveze ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca.

Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa za sklepanje zakonske zveze, se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote. V tem primeru je prijavi potrebno priložiti tudi pisno soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vlogo morata bodoča zakonca vložiti 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. V primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov bodoča zakonca krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 eurov, ki jih morata poravnati najmanj pet dni pred poroko. Zagotoviti morata mizo in stole za bodoča zakonca ter priči, v prostoru pa morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.

About the author

admin: